Vinohradnícka oblasť Tokaj

Na Slovensku máme jednu z mála oblastí na svete kde možno dopestovať hrozno na výrobu prírodne sladkých vín. Ide o jednu z najteplejších oblastí krajiny a z hľadiska pestovania viniča patrí tetnto región do najkvalitnejšej kategórie.

Ideálne pôdne podmienky vytvorené horninami sopečného pôvodu v kombinácií s vhodným počasím sa podieľajú na špecifickej a jedinečnej chuti Tokajského vína.

Pri určovaní kvality daného ročníka zohráva najdôležitejšiu úlohu počasie. Dlhá slnečná jeseň umožní aby vyzrievajúce bobule napadla Botrytis Cinerea.

Špecifické vína z oblasti tokaj

Tokajské samorodné

Tokajský výber 3 – 6 putňový

Tokajský forditáš

Tokajský mášláš

Tokajská esencia